afvallen met injecties

Afvallen met injecties: Saxenda, Ozempic, insuline, HCG en vitamine B12

We kennen allemaal wel de ‘dieetpil’, maar wist je dat een deel medicijnen voor gewichtsverlies ook toegediend worden via injectie en dat injecteerbare afslankmedicijnen inwerken op de glucosehuishouding? 

Zoals je wellicht al weet is overgewicht een indicator voor de bekende stofwisselingsziekte diabetes. Bij diabetes is er sprake van een verstoring in de glucosehuishouding. Glucose = suiker. Diabetici kampen vaak met overgewicht, wat niet wil zeggen dat mensen met overgewicht allemaal diabeet zijn. Wel draait het allemaal om hetzelfde systeem: de glucosehuishouding. Daarom is het nuttig om te kijken wat er aan de hand is bij diabetes willen we de werking van afslankmedicijnen beter begrijpen.

Afvallen bij diabetes: een samenspel van glucose en insuline

Afvallen met insuline injecties

Als je diabetes hebt maakt je pancreas te weinig lichaamseigen insuline aan. Insuline injecties vullen je lichaamseigen insuline aan met medicinale insuline, zodat je lichaam ingenomen suikers normaal kan blijven omzetten, gebruiken daar waar het nodig is, en het teveel kan wegwerken.

Van glucose naar energie naar vetten

Bloedglucose dient als voedsel voor je lichaamscellen. We ervaren glucose als ‘energie’, fitheid, het is ons potentieel om tot actie over te gaan, alle lichaamsdelen hebben die energie nodig om te kunnen ‘handelen’. Glucose is niet het enige onderdeel van onze energie. Proteïne en bepaalde vitamines maken er ook deel van uit. Suikers zijn wel het meest direct waarneembare component ervan.

Nadat we koolhydraten verorberd hebben worden deze door pancreasenzymen verteert tot zij als glucose in het bloed opduiken. Het bloed verspreidt de glucose naar de cellen. En de insuline in het bloed gaat deze glucose beschikbaar maken voor de cellen.

Eens al je cellen gevoed zijn met de glucose die zij nodig hebben wordt de glucose die achter blijft in je bloed omgezet in vetten. Deze vetten worden vervolgens opgeslagen in je lichaam: eerst in spierweefsels en vervolgens in vetweefsels.

Vetweefsels dienen als energie reserve-reservoir dat je lichaam kan aanspreken in tijden van acuut glucosetekort. Een glucosetekort kan zich voordoen wanneer je geen suikers kan eten of wanneer je lichaam buitengewone fysieke inspanningen levert en meer vetten verbrand dan je inneemt.

Je kan, dit glucosemechanisme in het achterhoofd houdend, overgewicht op twee manieren benaderen:

  • preventief: glucose intake verminderen
    • door een caloriearm dieet te volgen
  • symptomatisch: vetverbranding
    • door aan extra lichaamsbeweging te doen

Insuline injecties met de juiste dosis verminderen of vermeerderen op zichzelf niet het gewicht, zij herstellen simpelweg de balans. Dit kan indirect wel een impact hebben op het lichaamsgewicht. Het is namelijk zo dat, wanneer iemand een periode te weinig insuline heeft aangemaakt of ingenomen, het kan zijn dat deze persoon abnormaal veel bijgekomen is. Als deze dan de insuline gaat krijgen die nodig is om het glucose evenwicht te herstellen, zal deze geleidelijk aan weer afvallen, omdat zijn/haar gewicht zich weer normaliseert. Subjectief ervaart hij/zij dat hij/zij afvalt rechtstreeks door toedoen van de insulinetoediening, maar dat lijkt dus enkel zo omdat er sprake was van toegekomen gewicht door de aanwezige disbalans.

afvallen met insuline injecties

Diabetes type II

In het geval van diabetes type II is het probleem niet enkel dat de pancreas te weinig insuline aanmaakt maar dat lichaamscellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline en er meer insuline in het bloed nodig is dan normaal om die cellen toch gevoed te krijgen. De oorzaak van die immuniteit is teveel vet ophoping in organenweefsels, veroorzaakt door teveel aan vet in het bloed. Mensen die aankomen omdat ze te weinig insuline aanmaken: diabetes type I, riskeren dus daar bovenop ook nog eens diabetes type II te ontwikkelen door een teveel aan circulerend vet dat maar niet omgezet geraakt door het te weinig aan insuline. Dit is een vicieuze cirkel die tot de dood kan leiden indien niet tijdig behandeld.

Insuline en afvallen: Conclusie

Glucosebalans is delicaat voor je gezondheid en je moet er met doktersbegeleiding voor zorgen dat je deze balans handhaaft. In het geval van glucosedisbalans kunnen er effecten zijn op je gewicht, maar ga dit mechanisme niet manipuleren enkel om je om je gewicht te verminderen, want dit kan ernstige bijwerkingen teweegbrengen. De beste behandeling tegen overgewicht is tevens ook de beste behandeling om je glucose in balans te krijgen: een caloriearm dieet en lichaamsbeweging.

Voor- en nadelen van injecties

Injecties hebben als voordeel dat het medicijn optimaal geabsorbeerd wordt door je lichaam omdat deze rechtstreeks in het bloed gespoten wordt, terwijl er bij tabletten (Xenical, Mysimba) een relatief groot verlies aan opname is van de actieve stof omdat zij doorheen het verteringsprocess moeten bewegen. De staat van de darmen op het moment van doorgang alsook het individuele metabolisme, die bij ieder anders is,  maken dat de opnameduur en hoeveelheid steeds anders zullen zijn. Tabletten zijn daardoor minder accuraat.

Injecties geven optimale controle over de dosering, maar daar komt bij traditionele spuiten ook een groter risico kijken op overdosis of foutief plaatsen. Fabrikanten verhelpen dat euvel gedeeltelijk door gebruiksvriendelijke spuiten te voorzien aangepast aan gebruik door niet-medisch geschoolde gebruikers, zoals bv de alom bekende insulinespuiten met korte klik-naald.

Mensen zijn bang voor de prik

Het voornaamste nadeel van injecties is dat de meeste mensen liever niet een naald in hun huid laten steken als het niet nodig is en het al zeker liefst niet zelf doen. Dit feit plaatst injecties in een iets zwakkere concurrentiepositie in vergelijking met tabletten ook al werken injecties beter.

Bedrijven werken non-stop aan veilige en gemakkelijk doseerbare injectiepennen voor hun gewichtsverliesmedicamenten die de weerstand tegen injecties bij gebruikers kunnen wegnemen. Een deel daarvan zijn reeds op de markt.

afvallen met pillen

Afvallen dankzij GLP-1 receptoren agonisten

Glucagon-achtige peptide 1, (glucagon-like peptide 1 (GLP-1) genaamd in het Engels) zijn hormonen die, samen met glucose-afhankelijke insulinotropische peptide (GIP), qua functie als incretin geklasseerd worden, wat wil zeggen dat zij het vermogen hebben om het bloedsuikerniveau te doen dalen. Zij doen dat door de afscheiding van insuline te stimuleren. Bij diabetes type II zijn de GLP-1 hormonen nog steeds effectief, in tegenstelling tot de GIP hormonen die door de condities eigen aan deze pathologie niet langer goed functioneren. GLP-1 hormonen hebben ook het voordeel dat zij de bloedsuiker ook weer niet te laag te duwen, waardoor er hypoglycemie zou ontstaan, wat levensgevaarlijk kan zijn.

Welke zijn de diverse GLP-1 gebaseerde medicaties?

Afvallen met Saxenda

Saxenda is gebaseerd op de actieve stof liraglutide en wordt via injectie toegediend.

Voor wie wordt Saxenda voorgeschreven?

Om Saxenda voorgeschreven te krijgen moet er bij jou tenminste van overgewicht sprake zijn, wat wil zeggen dat je BMI gelijk aan of groter dan 27 is, of van obese, wat wil zeggen je BMI gelijk aan of groter dan 30 is.

Kinderen van 12 tot 17 jaar mogen het ook gebruiken mits zij 60 kg of meer wegen.

Essentieel en tevens een voorwaarde om een voorschrift te verkrijgen is dat de Saxenda behandeling moet samengaan met een caloriearm dieet en lichaamsbeweging.

 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
0.6 mg 1.2 mg 1.8 mg 2.4 mg 3.0 mg

 

Voor details over dit product: lees de bijsluiter van Saxenda. Raadpleeg een dokter vooraleer je dit medicament gebruikt. Hij zal je uitleggen hoe het te nemen en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Je hebt sowieso een voorschrift nodig om het te kopen.

Afvallen met Ozempic

Ozempic wordt sinds enkele jaren geproduceerd en voorgeschreven voor mensen met diabetes type 2. Men is gaandeweg gaan merken dat mensen gewicht verliezen bij het gebruik van Ozempic. Daardoor werd het al een tijdje informeel ook ingezet bij mensen met overgewicht.

Ozempic = semaglutide = Wegovy

Ozempic bevat immers semaglutide als actieve stof. Semaglutide stabiliseert enerzijds het bloedsuikerniveau, waardoor het gewicht normaliseert, en dit leidt dan anderzijds bij meeste mensen tot gewichtsverlies. Men heeft vrij snel een aanvraag ingediend bij de bevoegde overheden om een merk te mogen uitbrengen dat semaglutide  aanbiedt voor gewichtsverlies. In juni 2021 werd dit effectief toegekend voor het merk Wegovy.

Week Dosis Fase
1 tot 4 0,25 mg Geleidelijke verhoging 
5 tot 8 0,50 mg
9 tot 12 1,00 mg
13 tot 16 1,70 mg
1 en verder 2,40 mg Onderhoud

 

Ook hier geldt weer dat je de bijsluiter van Ozempic of Wegovy moet lezen vóór gebruik. Vraag hoe dan ook eerst  een doktersvoorschrift vooraleer je het medicament gebruikt. Hij zal je uitleggen hoe het te nemen en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Je hebt sowieso een doktersvoorschrift nodig om het te kopen.

Een GLP-1 injectie behandeling stabiliseert de lichaamsbalans

GLP-1 injecties helpen je bloedglucose te stabiliseren naar normale levels. Stabiele glucose levels zorgen voor een normaal gewicht volgens jouw specifieke lichaamsbouw.

Men dient te beseffen dat indien er abnormale hoeveelheden gewicht verloren of gewonnen worden tijdens insulinebehandeling dat dat komt doordat er sprake was van een abnormale verdikking of vermagering door de bestaande pathologie van het glucose metabolisme.  Eens die balans hersteld is hebben deze medicaties de taak de balans te onderhouden, en zij zullen verder niet langer een effect hebben op het gewicht, tenminste, indien zij de onderhoudsdosis correct aanhouden.

Als je bijvoorbeeld eerder abnormaal veel bijkwam door een verborgen bloedglucose instabiliteit dan ga je buitengewoon afvallen als je een behandeling start met een GLP-1 behandeling.

Afvallen met HCG injecties, gaat dat?

Bij een HCG afslankbehandeling worden HCG injecties gecombineerd met een ultra calorie-arm dieet van nog geen 500 calorieën per dag. HCG staat voor Human Chorionic Gonadotropin in het Engels, of menselijke choriogonadotropine in het Nederlands. HCG is een menselijk hormoon dat natuurlijk geproduceerd wordt in het lichaam van zwangere vrouwen. HCG zou de vetverbranding stimuleren, je energie op pijl houden en je hongergevoel onderdrukken zodanig dat je verder kan met 500 calorieën per dag. Deze lage hoeveelheid doet je snel afvallen.

Ook al worden HCG injecties al sinds de jaren ‘50 toegepast voor afslanken, wetenschappelijk onderzoek heeft niet ontegenstrijdig kunnen aantonen dat ze werken. En omdat de bevoegde overheden van de Europese landen over het algemeen vinden dat het 500 calorieën dieet schadelijk is voor de gezondheid zijn HCG injecties in de meeste landen verboden.

Een work-around zijn dan HCG tabletten. Vul in de zoekbalk van je browser in: ‘afvallen met HCG’ om hier meer over te weten.

Kan je met behulp van B12-injecties afvallen?

B12 is een wateroplosbaar vitamine dat essentieel is voor de opbouw en het dagelijks functioneren van het menselijk lichaam. Je kan het voornamelijk terugvinden in dierlijke voedingsproducten zoals vis, vlees, kaas en melk.

In injectievorm komt het in België vooral voor in de vorm van de stoffen cobalamin en het veel beter absorbeerbare methylcobalamin.

Centra voor afslankbegeleiding bieden tegenwoordig vaak vitamine B12 injecties aan als onderdeel van hun afslankplannen. Men gaat er van uit dat je door het natuurlijk metabolisme van het lichaam te stimuleren sneller kan afvallen.

Dat denkt men omdat het al langer geweten is dat mensen met energiegebrek minder goed afvallen. Dokters schrijven mensen met energiegebrek vaak B12 voor. 1 + 1 = 2. Als B12 het metabolisme van mensen activeert en als mensen die meer energie hebben beter afvallen, dan helpt B12 bij het afvallen.

Het is echter niet aangetoond dat B12, eens tekorten aangevuld zijn, verder stimulerend werkt. Tekorten werken de-stimulerend, en B12 vult die tekorten aan. Dit wil niet zeggen dat B12 rechtstreeks stimuleert

Waar worden injecties voor afslanken toegediend?

Je zou kunnen denken dat injecties tegen overtollig gewicht plaatselijk gebeuren, daar waar je overtollige vet zit. Maar omdat al deze medicijnen indirect werken – op de algemene glucosehuishouding van je lichaam – en niet rechtstreeks op je vet, dienen de injecties geplaatst worden daar waar het veilig is.