Avodart (dutasteride)

Capsule 0,5 mg; 30-60 piece(s)

Online apotheek Koop nu

Overzicht

Wat is Avodart en waarvoor wordt het gebruikt?

Avodart is een merknaam van de stof dutasteride. Er zijn naast Avodart nog enkele andere dutasteride-merken op de markt.

Dutasteride is een synthetische verbinding die de werking van dihydrotestosterone (DHT) in het lichaam onderdrukt. Dihydrotestosterone (DHT) is een metaboliet van testosteron. Het heeft een gelijkaardig, maar veel krachtiger, effect (3-6 keer krachtiger). Zowel DHT als testosteron zijn geclassificeerd als androgenen. DHT wordt voornamelijk geproduceerd op de plaatsen waar het gebruikt wordt, zoals in de prostaat.

Dutasteride wordt gebruikt bij:

 • vergrote prostaat als gevolg van goedaardige prostaatgezwellen (goedaardige prostaathyperplasie of BPH)
 • prostaatkanker
 • haarverlies
 • teveel aan haargroei
 • onderdeel van hormonenbehandeling bij transgender vrouwen.

Dutasteride kreeg haar patent in 1993 en werd goedgekeurd voor medisch gebruik in 2001. Het is beschikbaar als generisch medicament. In 2017 werd het in de VS meer dan een miljoen keer voorgeschreven.Avodart wordt soms voorgeschreven samen met tamsulosin (merknaam: Flomax). Indien samen gebruikt, lees dan de bijsluiters van beide medicijnen goed.

Is dutasteride gevaarlijk?

Dutasteride houdt zoals iedere medicatie risico’s in, maar deze kunnen gemakkelijk vermeden worden wanneer je het medicijn juist gebruikt.

Avodart mag niet genomen noch aangeraakt worden door vrouwen of kinderen. Dutasteride kan geabsorbeerd worden doorheen de huid en zodoende mogen zij de capsules niet hanteren. De stof kan kan geboortedefecten veroorzaken bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden.

Indien je ooit een allergische reactie had op dutasteride of het gelijkaardige medicijn finasteride (Proscar, Propecia) licht dan je dokter in.

Bespreek met hem/haar alle aandoeningen waaraan je lijdt. Avodart kan potentieel de groei van prostaatkankercellen stimuleren.

Doneer geen bloed vanaf het ogenblik je Avodart begint te nemen tot 6 weken nadat je behandeling beëindigd is. Avodart kan via bloedtransfusie doorgegeven worden en zo bij zwangere vrouwen geboorte-defecten veroorzaken.

Indien je andere medicaties neemt, breng je arts dan daarvan op de hoogte.

Avodart behandeling bij prostaathyperplasie

Avodart wordt voornamelijk gebruikt bij goedaardige prostaattumoren (goedaardige prostaathyperplasie of BPH: benign prostatic hyperplasy). Het bevordert de urinedoorstroom en kan de nood aan een prostaatoperatie doen afnemen.

Avodart wordt genomen in capsules van 0.5 mg.

Lees de bijsluiter nauwgezet. Als je vragen hebt raadpleeg dan je apotheker of dokter, en doe dat iedere keer wanneer je een nieuwe dosis voorgeschreven krijgt.

Neem de medicatie via de mond, samen met voedsel of zonder – afhankelijk van het voorschrift van de dokter. Verpletter de capsules niet en kauw er niet op. Slik de capsules in hun geheel in. De capsule rond het medicament is een beschermlaag die ervoor zorgt dat de werkzame substantie pas vrijkomt wanneer het medicijn de juiste plaats in het lichaam bereikt heeft. In geval van rechtstreekse aanraking kan dutasteride lippen, mond en keel irritieren. Als je een vrouw bent, en in aanraking komt met Avodart capsules, was dan het gebied van vrijgave zonder verwijl grondig met zeep en water.

Het kan 3-6 maanden duren vooraleer je verbetering ziet in je symptomen. Deel mee aan je dokter wanneer symptomen niet verbeteren of verergeren.

Wat als ik een dosis mis?

Wanneer je je realiseert dat je een dosis gemist hebt, neem dan op dat ogenblik de gemiste dosis. Wanneer je er pas aan denkt wanneer het al bijna tijd is voor je volgende dosis sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende dosis volgens schema, Neem in dat geval geen extra medicatie in om de gemiste dosis te compenseren. Als je meer dan de voorziene dosis voor dat ogenblik in 1 keer binnenkrijgt kan dat immers een overdosis veroorzaken.

Wat in geval van overdosering?

Bel het Antigifcentrum (België) op 070 245 245.

Mogelijke bijwerkingen van dutasteride

Seksuele problemen

Afgenomen seksuele opwinding en afgenomen vermogen om seks te hebben, verminderde hoeveelheid zaad/sperma, opzwelling van de teelballen, vergrootte borsten, borstovergevoeligheid. Sommige mannen hebben gemeld dat seksuele problemen bleven voortduren ook na de behandeling. Als enige van deze effecten zich voordoen en/of verergeren, verwittig dan onmiddellijk je apotheker of dokter.

Depressie

Depressie is gemeld bij mensen die Avodart 1-6 maanden nemen, vooral bij mannen ouder dan 60.

Ernstige allergische reacties op deze medicatie vallen niet vaak voor,. Als je allergische symptomen ervaart zoals

 • uitslag;
 • jeuken;
 • opzwellen van gezicht, tong, keel of andere lichaamsdelen;
 • duizeligheid;
 • ademhalingsmoeilijkheden;
 • verwittig dan onmiddellijk je arts.

Deze lijst is niet volledig, dus als je vreemde symptomen ervaart, contacteer dan je dokter of apotheker.

Mogelijke interacties

Avodart capsules voor orale inname kunnen interageren met andere medicaties, vitamine supplementen, of kruiden, die je nog inneemt. Het effect van Avodart kan versterken, doen afnemen, of veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat het medicament niet het gewenste effect meer heeft of zelfs schade berokkend.

Breng apotheker en dokter op de hoogte van alle medicaties die je neemt, zodat ongewenste interacties vermeden kunnen worden.

In sommige gevallen kunnen medicijnen niet samen gebruikt worden, in andere gevallen kunnen ze samen gebruikt worden ook al interageren ze. In deze gevallen kan het zijn dat de dokter de dosissen van de medicaties op elkaar afstemt, of schrijft hij/zij andere maatregelen voor.

De onderstaande medicaties vragen extra aandacht. Deze lijst is gekozen op basis van de potentiële ernst van de interacties en onvolledig.

Dutasteride nemen met:

 • Ceritinib;
 • Clarithromycin.

is meestal afgeraden, maar kan in sommige situaties onvermijdelijk zijn. Wanneer deze medicijnen samen met dutasteride voorgeschreven worden kan de dokter de dosis of regelmaat van inname aanpassen.

Dutasteride nemen met:

 • Cimetidine;
 • Ciprofloxacin;
 • Diltiazem;
 • Ketoconazole;
 • Ritonavir;
 • Verapamil.

kan een verhoogd risico geven op bepaalde bijwerkingen, maar hen samen gebruiken kan misschien toch de beste behandeling zijn voor je. Wanneer deze samen met dutasteride voorgeschreven worden kan de dokter de dosis of regelmaat van inname aanpassen:

Andere interacties

Sommige medicaties mogen niet genomen worden tijdens het nuttigen van een maaltijd of samen met bepaalde dranken of voedselwaren, omdat daarbij bijwerkingen kunnen optreden. Alcohol en tabbak houden per definitie risico’s in wanneer zij genomen worden samen met medicatie.

Overleg met je arts welke eet- en drinkgewoonten interacties kunnen veroorzaken.

Interacties met bepaalde aandoeningen

– leverziekten.

Leverziekten kunnen ervoor zorgen dat het effect van dutasteride versterkt of dat de halveringstijd van het medicament verlengd wordt.

Hoe kan je Avodart (dutasteride) bestellen?

Je hebt voor Avodart sowieso een voorschrift nodig, dat is door de overheid bepaald.

Als je een voorschrift hebt kan je Avodart bij je plaatselijke apotheek kopen.

Avodart in een online apotheek kopen is echter gemakkelijker. Je krijgt dan een voorschrift voor Avodart in de prijs inbegrepen. Avodart is online overigens in vele landen te koop, waaronder de VS, Canada, de EU maar ook derde wereld landen zoals India.

Ervaringen met dutasteride

Van wat we gelezen hebben in online fora zijn reviews overwegend positief. Als er al klachten zijn komen ze overeen met de bijwerkingen die genoemd worden in de bijsluiter, waarvan verminderd libido de voornaamste lijkt. Voor de meesten die Avodart namen om een vergrote prostaat te verhelpen hielp de medicatie goed.