furocemide

Furosemide

Tablet 40 mg; 30-100 piece(s)

Online apotheek Koop nu

Overzicht

Is Lasix niet hét medicijn tegen vochtophoping?

Lasix IS furosemide. Lasix is het originele merk dat de stof furosemide op de markt brengt. En het product genaamd Furosemide is een generische kloon van het medicament Lasix. De stof furosemide is een vochtafdrijvend middel, diureticum in de medische literatuur.


Furosemide is rechtstreeks vernoemd naar de stof waaruit het bestaat: furosemide. Soms nemen generische kloons eigen merknamen aan maar niet altijd en in dit geval is het product dus gewoon genaamd naar de actieve stof dat het bevat.

Diuretica

Er zijn vele stoffen die onder de diuretica gerekend worden waaronder synthetische diuretica en diuretica die in de natuur voorkomen in de bestanddelen van planten.

De 2 meest gebruikte soorten synthetische diuretica zijn de lisdiuretica en de thiazide diuretica.

Beiden zorgen voor vochtafdrijving maar doen dat elk op hun eigen manier.

Lisdiuretica blokkeren de her-opname van sodium, chloride and potassium, wat een kortstondige grote toename van het urinevolume teweegbrengt.

Thiazide diuretica remmen de thiazide receptor waardoor het lichaam sodium en chloride in het lumen van de Distale tubulus contortus vrijmaakt, wat de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid urine verhoogt. 

Oedeem

Furosemide wordt vooral voorgeschreven voor oedeem. Oedeem is een opeenhoping van extracellulair vocht in lichaamsweefsel, dat leidt tot zwelling van de vleesmassa zonder dat het aantal cellen toeneemt. Oedeem zie je het meeste aan de onderbenen en dat kan allerlei oorzaken hebben, maar het komt ook vaak voor als gevolg van muggenbeten of brandnetelsteek.

Oedeem komt in twee types: pittig oedeem en non-pittig oedeem

Men gebruikt de term pittig wanneer het oedeem voortkomt uit een toename van het extracellulaire volume en non-pittig oedeem wanneer de zwelling voortkomt uit een abnormale eiwitdepositie die de huid stug maakt en verdikt. Non-pittig oedeem zal niet vaak aan voeten of benen voorkomen.

Zoals gezegd gebruikt men voor de behandeling van oedeem meestal furosemide. Indien men echter piekdiurese wil vermijden (b.v. veel urineren tijdens de slaapuren), gebruikt men beter een thiazide-diureticum. Lisdiuretica werken kortdurend met een piek van veel urineren ineens, terwijl Thiazide diuretica meer gespreid de hoeveelheid urine vergroten.

Waarvoor wordt Lasix nog gegeven?

 • hartfalen (Furosemide gaat hartfalen, als gevolg van vochtophoping in het lichaam, tegen door vocht te helpen afvoeren);
 • nierfalen;
 • levercirrose;
 • nefrotisch syndroom;
 • pre-menstrueel syndroom;
 • hoge bloeddruk.

Mogelijke interacties met andere ziekten

Mogelijks kunnen de effecten van Furosemide anders zijn in geval je één of meerdere van volgende ziektes hebt:

 • nierziekte;
 • vergrote prostaat;
 • moeilijkheden met urineren;
 • levercirrose;
 • leverziekten;
 • electrolytisch onevenwicht;
 • hoge cholestrol;
 • lupus;
 • diabetes;
 • allergie aan sulfonamide

Verwittig in dat geval je dokter.

Mogelijke interacties met andere medicijnen

Voorzichtigheid is geboden wanneer je Furosemide gebruikt samen met andere medicijnen.

Neem Furosemide niet op hetzelfde moment van de dag als sucralfate. Laat er minstens 2 uren tussen.

Verwittig je dokter indien je de volgende medicijnen  neemt:

 • ethacrynic zuur;
 • chloraalhydraat;
 • fenytoïne;
 • lithium;
 • geinjecteerd antibioticum;
 • kanker medicijnen zoals cisplatine;
 • hart- of bloeddruk medicijnen;
 • salicylaten

Let op: deze lijst is onvolledig!

Mogelijke bijwerkingen van Furosemide

Roep medische hulp in wanneer je een of meerdere van de volgende bijwerkingen ervaart

 • symptomen van allergische reactie zoals: ademhalingsmoeilijkheden: zwellingen in gezicht of keel , koorts, keelpijn, brandende ogen, pijnlijke huid of uitslag die verspreid en blaasjes en schilfers veroorzaakt;
 • licht gevoel in het hoofd;
 • flauwte;
 • oorsuizen;
 • gehoorverlies;
 • spierpijnen;
 • spierkrampen;
 • bleke huid;
 • gemakkelijk kneuzen;
 • bloeden;
 • symptomen van hoge bloedsuiker:
  • veel dorst;
  • veel urineren;
  • droge mond;
  • fruitige ademgeur;
 • symptomen van pancreasproblemen;
  • verlies van smaak;
  • pijn boven in de maag die evt verspreid naar de rug;
  • misselijkheid;
  • overgeven;
  • donkere urine;
  • geelzucht in ogen en huid;
 • symptomen van electrolytische disbalans
  • droge mond;
  • dorst;
  • zwakte;
  • slaperigheid;
  • wankeligheid;
 • symptomen van nierproblemen;
  • weinig of geen urinering;
  • gezwollen enkels of voeten;
  • vermoeidheid;
  • kortademigheid;
  • leverproblemen;
  • onregelmatige hartslag;
  • verdoofd gevoel of tintelingen;
  • spierzwakte;

Veel voorkomende, mildere bijwerkingen:

 • diarree
 • constipatie;
 • verlies van smaak;
 • verdoofd gevoel, tintelen;
 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • wazig zicht;

Hoe Furosemide innemen?

Furosemide wordt ingenomen als tablet of vloeistof, in beide gevallen via de mond, en komt in hoeveelheden van:  20 mg; 40 mg; 10 mg en 10 mL; 40 mg en 5 mL; 100 mg en 100 ml. Dosissen en tijdstippen van inname verschillen erg per ziektebeeld waarvoor je behandeld wordt. Vraag je dokter welke dosissen jij nodig hebt. Het wordt meestal één of twee keer per dag ingenomen.

Wanneer je het medicament gebruikt om oedeem te behandelen mag je Furosemide dagelijks innemen of  enkel op bepaalde dagen in de week. Wanneer je het  gebruikt om hypertensie te behandelen neem Furosemide dan dagelijks op dezelfde tijdstippen. Volg de aanwijzingen op de bijsluiter nauwgezet en vraag je dokter of apotheker  om alles wat je niet begrijpt aan je uit te leggen. Neem Furosemide volgens de instructies.

Furosemide voor je hond

Ook bij onze trouwe viervoeters wordt Furosemide gegeven om vocht af te voeren. Het heeft bij hen dezelfde werking als bij ons mensen. Wel werkt injecteerbare Furosemide bij hen beter dan tabletten. De dosissen en tijdstippen zijn ook anders.

Afvallen met Furosemide?

Als je Furosemide neemt kan je weegschaal een lager gewicht tonen omdat het je vocht verliest. Je vetgehalte blijft echter stabiel en het heeft geen invloed op suikerziekte of cholesterol, de kwalijke gevolgen van overgewicht. Furosemide helpt je dus niet om structureel gewicht te verliezen.

Kan je Furosemide kopen zonder recept?

Je hebt een voorschrift van de dokter nodig om Furosemide te nemen. Eens je dat hebt kan je het kopen in eender welke erkende apotheek.

Furosemide kan je ook online kopen

Online vind je in de meeste EU landen eveneens erkende online apotheken. Het voordeel is dat je dan niet je deur uit moet, zelfs niet voor een voorschrift, want je kan dat online krijgen, bij een dokter die gelieerd is met de farmaceutische dienst waar je koopt. Die neemt een medische vragenlijst met je door en beslist op basis daarvan of Furosemide geschikt en nodig is voor je. De kost van deze consultatie hoef je niet op te leggen, want die zit reeds vervat in de prijs van je pakketje.

Let op: Kruidvat en Amazon verkopen ‘gezondheids- en verzorgende producten’: huidverzorging; kruiden, supplementen; medicijnen die geen voorschrift vereisen, enz. Deze producten vallen onder de drogisterij. Je vindt er geen waren die een voorschrift vragen en voorbehouden zijn voor apothekers.