Azitromycine kopen

Azitromycine

Drank 40 mg/ml - 15 ml, 30 ml; Tablet 250 mg, 6 stuk(s); 500 mg, 2-3 stuk(s)

Online apotheek: België Koop nu
Online service: Nederland Bestel nu

Overzicht

Azitromycine is een antibioticum dat behoort tot de klasse van antibiotica genaamd macroliden. Het wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën. Het wordt toegepast bij luchtweginfecties, keel- , neus- en longontsteking, bronchitis, tonsillitis, huidinfecties, urethritis, baarmoederinfecties en seksueel overdraagbare infecties.

Werkingsmechanisme

Azitromycine heeft een bacteriostatische werking: het remt de eiwitsynthese van microben af waardoor de groei en voortplanting van bacteriën worden vertraagd. Bij hoge concentraties heeft het een bacteriedodende werking.

Het is eveneens werkzaam tegen een aantal grampositieve, gramnegatieve, anaerobe, intracellulaire en andere micro-organismen.

Het is belangrijk te weten dat organismen aanvankelijk al resistent kunnen zijn tegen de werking van een specifiek antibioticum of resistentie ertegen ontwikkelen.

Gebruiksaanwijzing

Dit medicament moet, onafhankelijk van de maaltijden, ingenomen worden met een glas water.

Dosering en het schema kunnen variëren afhankelijk van de ziekte en de ernst ervan.

Ziekte/Infectie Dosering Duur van de behandeling
Chlamydia Eenmalige dosis van 1000 mg (4 tabletten van 250 mg) 1 dag
Gonorrhoe Eenmalige dosis van 1000 mg (4 tabletten van 250 mg) in combinatie met een injectie ceftriaxon 1 dag
Luchtweginfecties (bijv. longontsteking, bronchitis) 500 mg per dag gedurende 3 dagen of 500 mg op dag 1, gevolgd door 250 mg per dag gedurende 4 dagen 3 – 7 dagen
Huidinfecties 500 mg per dag gedurende 3 dagen 3 dagen
Oorinfecties 500 mg op dag 1, gevolgd door 250 mg per dag gedurende 4 dagen 5 dagen
Keelinfecties 500 mg per dag gedurende 3 dagen 3 dagen
Tandheelkundige infecties 500 mg op dag 1, gevolgd door 250 mg per dag gedurende 4 dagen 5 dagen
Seksueel overdraagbare infecties (Mycoplasma genitalium, Nongonokokken, urethritis) 1000 mg eenmaal per dag gedurende 3 dagen 3 dagen

Let op: dit zijn algemene richtlijnen. Doseringen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en de aanbevelingen van de arts. 

Azitromycine kopen

Bij chronische ziekten en bij kinderen met een gewicht van minder dan 45 kg moet de dosis worden aangepast.

Dosissen moeten altijd eerst besproken worden met de behandelende arts.

Kan Azitromycine zonder voorschrift worden gekocht?

Azitromycine is een krachtig antibioticum dat alleen bij erkende apotheken en enkel op voorschrift verkrijgbaar is. Ongecontroleerd gebruik van dit medicijn verhoogt het risico op bijwerkingen en kan leiden tot een fatale afloop.

Waar kan Azitromycine worden gekocht?

Je kan Azitromycine, met een voorschrift van je behandelende arts, kopen in fysieke apotheken of op online webshops die samenwerken met fysieke apotheken. Bij het selecteren van dergelijke sites is het verstandig om voor bekende namen te gaan. Zij geven advies, nemen consultaties af, schrijven een voorschrift en bezorgen de medicatie snel bij je thuis.

Hoe koop ik Azitromycine?

Je zoekt op de betreffende site het gewenste medicijn. Vervolgens vul je je persoonlijke gegevens in in een online formulier en beantwoord je een vragenlijst over je gezondheidssituatie. Een arts bekijkt het formulier om te verifiëren of de behandeling wel veilig voor je is. Eens goedgekeurd wordt de bestelling aan een lokale partnerapotheek doorgegeven. Deze pakt het product in en verstuurt het pakketje naar jouw thuis.

Prijs

De effectieve prijs die je betaalt hangt af van of je het medicament offline dan wel online koopt en hoeveel de mutualiteit terugbetaalt. Het product op zichzelf is iets goedkoper in een fysieke apotheek, maar als jouw mutualiteit online aankopen van het betreffende medicijn aanvaardt, en het medicament zodoende dezelfde prijsreductie geniet als in een fysieke apotheek, betekent dit dat je online netto minder betaalt, omdat je vervoerskosten wegvallen en je niet voor je doktersconsultatie hoeft te betalen. Om er zeker van te zijn dat de mutualiteit je zal terugbetalen, bel hen op of stuur een mailtje.

Bijwerkingen

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar de exacte prevalentie hangt ook af van de individuele constitutie van patienten.

Relatief vaak voorkomende, milde bijwerkingen:

 • diarree, buikpijn, braken;
 • vermindering van eetlust;
 • duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid;
 • verhoogde hartslag, hartritmestoornissen, pijn in de borststreek;
 • veranderingen in smaak en geur;
 • gewrichtspijn;
 • huiduitslag.

Bijwerkingen die ernstiger kunnen zijn en bij één patiënt op duizenden voorkomen:

 • schimmelinfecties zoals candidiasis;
 • verlaagd niveau leukocyten;
 • veranderingen in lever- en bloedenzymen;
 • obstipatie;
 • huiduitslag, vaak manifesterend als een allergische reactie;
 • leverproblemen, hepatitis;
 • ademhalingsmoeilijkheden.

Waarschuwing

Raadpleeg je arts wanneer je:

 • lever- of nierproblemen hebt;
 • problemen hebr met het hart en de hartslag;
 • problemen hebt met het zenuwstelsel of je geestelijke gezondheid.

Er is weinig data voorhanden over het gebruik van dit medicament bij zwangerschap of borstvoeding, dus het is beter om het medicijn in deze gevallen niet te gebruiken. Het is geweten dat Azitromycine vaak in de moedermelk terecht komt.

Contra-indicaties

 • Patiënten die overgevoelig zijn aan azitromycine, erytromycine, macrolide of ketolide medicijnen.
 • Patiënten die aan cholestatische geelzucht lijden of leverfunctiestoornissen hebben gehad die verband houden met eerder gebruik van Azitromycine.

Wat zijn alternatieven voor Azitromycine?

Er zijn vele antibiotica die als alternatief kunnen dienen voor Azitromycine.

Enkele voorbeelden:

 • Amoxicilline;
 • Doxycycline;
 • Ceftriaxone;
 • Levofloxacine;
 • Erythromycine.

De keuze van antibioticum is afhankelijk van de specifieke aandoening die je wil behandelen, de ernst van de infectie, en van individuele constitutionele gezondheidsfactoren. Overleg met je arts om het meest geschikte behandelplan te bepalen.

Bedrijven die Azitromycine produceren – wat zijn de verschillen?

Sandoz en Actavis zijn allebei bedrijven die Azitromycine produceren, wat eigenlijk een generische versie is van Zithromax. Er zijn echter enkele verschillen tussen beide producten.

Een belangrijk verschil is dat ze voor bepaalde bestanddelen mogelijks andere productieprocessen of andere bronnen voor de grondstoffen gebruiken, wat kan leiden tot verschillen in de kwaliteit en consistentie van hun producten.

Ook kunnen er verschillen zijn in de dosering, formulering en verpakking van de producten.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat landen er verschillende regels of normen op na kunnen houden wat betreft productie en branding, en Sandoz en Actavis onderworpen kunnen zijn aan verschillende plaatselijke wettelijke vereisten, afhankelijk van de landen waarin ze actief zijn. Zo reguleert de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de farmaceutische productie in de Verenigde Staten, terwijl de European Medicines Agency (EMA) een vergelijkbare rol vervult in de Europese Unie en deze organisaties hebben ieder hun eigen werkwijzes.

Interacties

Het gelijktijdig gebruik van Azitromycine en geneesmiddelen die invloed hebben op de elektrische impulsen van het hart, is geassocieerd met een 40% toename aan hartgerelateerde gezondheidsproblemen zoals flauwvallen, snelle hartslag en zelfs hartstilstand. Onder deze medicijnen vallen anti-aritmica, anti-emetica, antidepressiva en lisdiuretica.

Nelfinavir

De gelijktijdige toediening van nelfinavir in een constante dosering met een enkele orale dosis Azitromycine resulteerde in een verhoging van de concentratie azitromycine in het bloedplasma. Dosisaanpassing van dit antibioticum bij gelijktijdig gebruik met nelfinavir wordt niet aanbevolen. Zorgvuldige monitoring van bekende bijwerkingen van Azitromycine, zoals leverenzymstoornissen en gehoorverlies, is noodzakelijk.

Warfarine

Spontane postmarketingrapporten tonen aan dat gelijktijdige toediening van azitromycine het effect van orale anticoagulantia, zoals Warfarine, kan versterken, Hoewel in een specifieke studie van de geneesmiddelinteractie tussen deze antibiotica en Warfarine de protrombinetijd niet veranderde, is het bij gelijktijdige toediening van azitromycine en orale anticoagulantia noodzakelijk om deze zorgvuldig en regelmatig te controleren.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mag ik alcohol drinken tijdens een behandeling met Azitromycine?

Onderzoek en praktijk laten zien dat wanneer je medicamenten gebruikt het beter is je alcoholgebruik te beperken. Alcohol blokkeert namelijk het effect van sommige geneesmiddelen of interageert met hen en veroorzaakt zo ongewenste bijwerkingen. Het is geweten dat de combinatie van Azitromycine en alcoholische dranken de belasting van lever en nieren vergroot.

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

Neem de gemiste dosis niet in zodra je eraan denkt, maar sla deze over en wacht tot de tijd voor de volgende dosis nadert. Ga dan verder met de voorgeschreven behandeling. Neem geen 2 doses tegelijk en neem ook geen extra dosissen.

Hoe snel werkt Azitromycine?

2,5-3 uren na inname wordt de maximale concentratie van het medicijn in het bloed bereikt. Meestal voelt de patiënt 24 uren na inname van de eerste dosis verlichting. Maar het is belangrijk om te beseffen dat bij een een onvolledige of willekeurige inname de gezondheid eerder kan verslechteren dan verbeteren. Antibiotica moeten steeds uitgenomen worden tot het einde van de voorgeschreven behandeling.

Hoe lang blijft Azitromycine in het lichaam na het stoppen van de inname?

Azitromycine heeft een zeer lange halfwaardetijd: deze bedraagt 30 – 60 uren. De halfwaardetijd in weefsels is aanzienlijk langer. De therapeutische concentratie van Azitromycine blijft tot 5-7 dagen na de laatste dosis aanwezig. Het medicijn wordt overwegend onveranderd uitgescheiden via de darmen (50%) en de nieren (6%). In de lever wordt het gedemethyleerd en verliest het zijn werkzaamheid. Bij deze berekening moet ook rekening worden gehouden met de duur van het gebruik van het medicijn, de individuele kenmerken van de metabolische processen in het lichaam, lichaamsgewicht, leeftijd en gezondheid.

Hoe weet ik of Azitromycine geschikt is voor mij?

Het wordt aanbevolen om, vóór aanvang van de antibioticakuur, uitstrijkjes van lichaamsafscheidingen naar het laboratorium te brengen voor onderzoek. Dit maakt een antibiogram mogelijk. Dat is een analyse die de gevoeligheid van de gevonden micro-organismen voor verschillende soorten antibiotica laat zien en toelaat dienovereenkomstig het juiste medicijn voor te schrijven.

Dit onderzoek is noodzakelijk omdat het lichaam van elke persoon uniek is. Voor de ene persoon kan het medicijn effectief zijn terwijl het voor de andere persoon net ineffectief kan zijn. Ook kunnen ziekten die op het eerste gezicht op elkaar lijken veroorzaakt zijn door andere bacteriën, wat kan leiden tot een verkeerde keuze van antibiotica en een mogelijke verslechtering van de gezondheid als resultaat.

Kan ik reizen met Azitromycine?

Reizen met het medicijn is niet verboden, maar hou rekening met de temperatuurvoorwaarden voor opslag:

 • Tabletten moeten op een droge plaats bewaard worden, bij temperaturen van minstens 15 tot maximum 30°C.
 • De suspensie moet worden bewaard in een goed gesloten fles bij temperaturen tussen minimum 5°C en maximum 30°C.

Kan het medicijn invloed hebben op anticonceptie?

Azitromycine heeft geen directe impact op welke vorm van anticonceptie dan ook, inclusief gecombineerde pillen of noodanticonceptie.

Indien Azitromycine misselijkheid (braken) of ernstige diarree veroorzaakt die langer dan 24 uur aanhoudt, kunnen anticonceptiepillen mogelijk niet beschermen tegen zwangerschap. Raadpleeg in dat geval je arts.

Kan Azitromycine een vaginale schimmelinfectie veroorzaken?

Ja, dat kan. Zulk een schimmelinfectie kan worden veroorzaakt doordat het antibioticum de bacteriën doodt die normaal gezien helpen bij het beschermen van microflora tegen vaginale schimmelinfecties.

Kan Azitromycine worden gebruikt om virale infecties zoals griep of verkoudheid te behandelen?

Nee, Azitromycine is een antibioticum en is alleen effectief tegen bacteriële infecties. Het kan geen virale infecties zoals griep of verkoudheid behandelen.

Kan Azitromycine worden gebruikt om COVID te behandelen?

Azitromycine is een antibioticum dat voornamelijk wordt gebruikt om bacteriële infecties te behandelen en is door de meeste gezondheidsorganisaties en medische professionals niet aanbevolen voor de behandeling van COVID-19.

Hoewel sommige studies hebben gesuggereerd dat azitromycine in combinatie met andere medicijnen mogelijks voordelen kan hebben voor de behandeling van het coronavirus, is er momenteel onvoldoende bewijs om routinematige toepassing bij de behandeling van COVID-19 te verantwoorden. Het gebruik van elk medicijn voor corona moet gebeuren volgens de laatste klinische richtlijnen en altijd gebaseerd zijn op het advies van een dokter.

Kan Azitromycine worden gebruikt om, naast chlamydia en gonorroe, andere seksueel overdraagbare infecties te behandelen?

Azitromycine kan worden gebruikt om bepaalde andere seksueel overdraagbare infecties (SOA’s), zoals mycoplasma genitalium en nongonococcale urethritis (NGU), te behandelen. Het is echter niet effectief tegen alle soorten SOA’s en moet alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven door een arts.

Hoe lang na de laatste dosis blijft Azitromycine in het lichaam?

De halfwaardetijd van Azitromycine bedraagt ongeveer 68 uur, wat betekent dat het ongeveer 68 uren duurt voordat de helft van het geneesmiddel uit het lichaam is geëlimineerd. Het kan dus na de laatste dosis nog enkele dagen duren voordat Azitromycine volledig uit het lichaam verdwenen is.

Hoe effectief is Azitromycine in vergelijking met andere antibiotica bij de behandeling van bacteriële infecties?

De effectiviteit van Azitromycine bij de behandeling van bacteriële infecties hangt af van het specifieke type infectie en de respons van het lichaam van de persoon in kwestie op het geneesmiddel. In sommige gevallen kan dit product effectiever zijn dan andere antibiotica, terwijl in andere gevallen een ander antibioticum meer geschikt kan zijn.

Kan ik Azitromycine bestellen bij Kruidvat?

Nee, je kan Azitromycine niet bestellen bij Kruidvat. Azitromycine is een geneesmiddel dat een voorschrift vereist van een arts. Kruidvat verkoopt enkel vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Referenties:

 1. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770643 
 2. https://receptkopen.com/azitromycine-kruidvat/ 
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557766/ 
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32853038/