decigatan kopen

Decigatan

Online service: België Koop nu
Online service: Nederland Bestel nu

Overzicht

Decigatan wordt voorgeschreven voor nicotineverslaving, en is gebaseerd op de werkzame stof cytisine. Het medicament is sinds eind september 2022 verkrijgbaar op de Nederlandse markt.

Sigaretten, we zijn er nog niet vanaf

Nicotine wordt verbruikt in de vorm van sigaretten. Sigaretten hebben lang een zichtbare rol in onze samenleving gespeeld. Ook al wordt er per individu van de wereldbevolking minder gerookt dan vroeger, is het verbruik van sigaretten, mede door de bevolkingsgroei, pas in 2009 in decline beginnen gaan. In het jaar 2020 werden er nog 5 biljoen sigaretten gerookt, wat net onder het niveau van 1990 zit. In 2022 werden er 1.3 biljoen sigarettengebruikers geteld, waarvan de meesten verslaafd zijn.

Cytisine

Cytisine is in de jaren 60 in Bulgarije ontwikkeld en op de markt gebracht als een nuttig, goedkoper alternatief op de reeds bestaande nicotinevervangingsbehandeling. Vervolgens is men het ook in andere Warschaupact landen en in de Soviet Unie gaan inzetten.

Omdat er geen patentbeperking op staat wordt Cytisine tegenwoordig door diverse bedrijven over gans de wereld geproduceerd en verkocht. Het is een product dat in de natuur voorkomt, en kan daardoor gezien worden als natuurgeneeskunde. Het wordt gehaald uit de zaden van Gouden regenboom. De stof lijkt chemisch gezien erg veel op nicotine, waardoor het kan dienen als substituut. Zij is ook gemakkelijker te ontginnen en produceren, wat haar tot een goedkoper alternatief maakt. Haar werking is gelijklopend met varenicline, een andere stof die eveneens chemisch gelijkt op nicotine en welke de actieve stof is in het stoppen-met-roken medicament Champix.

Hoe werkt het?

Net als varenicline is cytosine een gedeeltelijke agonist van de nicotinische acetylcholine receptoren (nAChRs), met een halfwaardetijd van 4,8 uren. Vermits haar moleculesysteem gelijkaardig is aan dat van nicotine heeft een inname van cytosine een gelijkaardig effect op het lichaam als het roken van sigaretten.
Door cytosine in te nemen in te plaats van te roken kunnen gebruikers hun verslaving in stappen ontmantelen: Ze kunnen, eerst, zonder dat hun lichaam protesteert

want het voelt zich verzadigt door de cytosine, afleren een sigaret in hun handen en mond te hanteren. Vervolgens kunnen ze zo geleidelijk aan als ze zelf willen de dosis cytosine die ze innemen verminderen. Dit kan zo gradueel dat het lichaam het amper merkt en minimaal protesteert. Uiteindelijk komt de patiënt op een niveau van 0 cytosine gebruik terecht, op een moment dat het lichaam met die afwezigheid van nicotine om kan. Hoe geleidelijker de afbouw, hoe minder afkickverschijnselen de patiënt zal ervaren.

Hoe Decigatan gebruiken

Toedieningsvorm

Decigatan wordt aangeboden in 3 formaten

 • tabletten (1.5mg),
 • capsules (1.5mg),
 • orale strip (1mg)

Aanvangsdosis

6x dagelijks – telkens met 2 uren tussentijd

Afbouwen

Over een periode van 25 dagen 

Onderhoudsdosis

2x dagelijks

Waar kan je Decigatan kopen?

Je kan Decigatan in apothekers kopen. Onder de term ‘apothekers’ verstaat men winkels met een apotheekvergunning. Zulke winkels hebben de toelating om voorschrift-plichtige geneesmiddelen te verkopen.

Kan je Decigatan kopen in Kruidvat?

In tegenstelling tot apotheken mogen drogisten, zoals Kruidvat, geen middelen verkopen die een voorschrift vereisen. Decigatan kan dus niet door hen verkocht worden. Tabex, dat eveneens cytosine bevat en een gelijkaardige werking heeft als Decigatan, zou in principe wel door hen verkocht kunnen worden omdat dit middel niet voorschrift-plichtig is.

Decigatan online kopen

Winkels met een apothekersvergunning vind je eerst en vooral in je buurt, zoals bakkers en slagers. Maar sinds de komst van het internet zijn er 2 moderne fenomenen ontstaan:

 • Apothekers met website: Deze apothekers hebben een site waar zij hun winkel promoten en eventueel hun producten online kenbaar en/of bestelbaar maken.
 • Farmaceutische dienstenplatformen: Deze bieden een totaalpakket aan. Zij: prijzen producten aan voor een reeks partner-apothekers; hebben samenwerking met dokters die voorschriften uitschrijven; zorgen er voor dat medicamenten thuis geleverd worden

Verwar farmaceutische dienstenplatformen niet met de Kruidvat webshop of illegale sites

Naast de voornoemde online shops zijn er nog

 • de online drogisten, zoals Kruidvat

Deze verkopen enkel voorschrift-vrije gezondheidsmiddelen, dus geen Decigatan.

 • de illegale geneesmiddelenshops

Deze verkopen voorschriftplichtige medicatie zonder voorschriften te vragen. Dit kan erg gevaarlijk zijn omdat je niet weet wat er werkelijk in hun producten zit.

Bijwerkingen

Ook natuurlijke geneesmiddelen hebben bijwerkingen, en bij cytisine is dit niet anders. Niet iedereen, echter, ervaart bijwerkingen, en niet iedereen ervaart dezelfde bijwerkingen.

Onder andere de volgende ongewenste effecten kunnen mogelijk optreden bij het gebruik van cytisine: 

 • zweten
 • gewichtsverlies
 • spierpijn
 • versnelde hartslag, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk
 • pijn in de borst
 • sufheid, duizeligheid
 • hoofdpijn
 • slapeloosheid
 • droge mond
 • buikpijn, overgeven, misselijkheid
 • constipatie, diarree
 • geïrriteerdheid, agitatie
 • moeilijk ademen
 • verandering in smaak en eetlust

Bijwerkingen treden meestal op in het begin van de behandeling en verdwijnen geleidelijk, naarmate het lichaam gewend raakt aan het medicament. Indien dit niet het geval is, bijwerkingen worden moeilijk te dragen, of je ervaart bijwerkingen die niet op deze lijst staan, verwittig dan je dokter.

Mogelijke alternatieven

Medicatie Champix Chantix Decigatan Liberisan Tabex Todacitan Zyban
Bedrijf Pfizer Pfizer Aflofarm Aflofarm Sopharma Aflofarm GlaxoSmithKline
Start 2007 2006 2022 2021 1964 2021 1997
Actief Ingrediënt varenicline varenicline cytisine cytisine cytisine cytisine bupropion
Oorsprong Chemisch Chemisch Natuurlijk Natuurlijk Natuurlijk Natuurlijk Chemisch
Voorschrift Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja
Duur 12 weken 12 weken 25 dagen 25 dagen 25 dagen 25 dagen 7-12 weken
Effectiviteit 20% tot 45% 20% tot 45% Onbekend Onbekend 44% tot 88% Onbekend 19% tot 33%

Cytisine vs nicotine

Cytisine toont, in vergelijking met nicotine, betere resultaten wat betreft het afbouwen van verslaving, maar geeft anderzijds ook meer/sterkere bijwerkingen.

Interacties

Een medicament dat je reeds neemt kan de werking van het medicament dat je wil nemen, volledig wijzigen. Het is daarom nodig om te weten welke medicamenten je absoluut niet mag samen gebruiken, en welke je samen kan gebruiken mits je hun gebruik op mekaar afstemt. Dit is iets dat je niet zelf kan doen, daar heb je de begeleiding van een arts voor nodig.

Antidepressiva

Twee veel voorkomende anti-depressiva: selectieve serotonine heropname inhibitoren (SSRIs) en tricyclische antidepressiva (TCAs) interageren met cytisine.

Als je deze medicamenten inneemt samen met Decigatan, heb je een groter risico op aanvallen die levensbedreigend kunnen zijn. Het is belangrijk om ieder antidepressivum dat je gebruikt te bespreken met een dokter alvorens een behandeling met cytisine op te starten.

Benzodiazepines

Een andere medicamentengroep waar je voorzichtig mee moet zijn als je Decigatan wil nemen zijn benzodiazepines. Dit zijn medicamenten voor de behandeling van angst en slapeloosheid. Wanneer je Decigatan neemt samen met benzodiazepines verhoogt de kans dat je bijwerkingen ervaart zoals sufheid en duizeligheid of problemen krijgt met de coördinatie van je bewegingen. Dit kan problemen geven voor het aansturen van machines op werkplaatsen of met het rijden met auto’s en vrachtwagens. Indien je benzodiazepines gebruikt, bespreek dit dan met je arts, alvorens Decigatan te beginnen nemen.

Medicamenten voor hoge bloeddruk

Ook hier moet je wederom oppassen voor interacties. In het bijzonder beta-blockers kunnen een risico vormen. Als je hen samen met cytisine gebruikt kunnen zij je bloeddruk verhogen en andere cardio-vasculare problemen veroorzaken. Verwittig in geval je beta-blockers gebruikt je dokter vooraleer van start te gaan met Decigatan.

Diabetesmedicaties

Tenslotte moet je je dokter inlichten indien je diabetesmedicamenten neemt. Insuline en orale hypoglykemische agenten kunnen interageren met cytisine. Als je hen combineert kan dat een verlaging van je bloedsuiker veroorzaken.

Alcohol

Er lijken geen interacties bekend te zijn tussen cytisine en alcohol. Indien je regelmatig alcohol gebruikt, bespreek dit dan met je arts.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Decigatan niet wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Indien je enkel Decigatan gebruikt is er geen nadeel bekend wat betreft wat het aansturen van machines en voertuigen. 

Ervaringen met Decigatan

Gebruikers melden een gelijkaardig effect als bij nicotinevervangingstherapie en zeggen over het algemeen minder last te hebben van bijwerkingen.